Oficiální stránka Bytového družstva Keřová 3,5,7

IČO: 262 16 540
Sídlo: Keřová 5, 641 00 Brno

Členská schůze družstva proběhne dne 28.5.2024 od 18. hod.
Náhradní členská schůze družstva proběhne dne 28.5.2024 od 18:15. hod.

Pozvánka na členskou schůzi
Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Vstup do členské části - přístupné pouze pro členy družstva.